Rodina, majetek a ochrana práv

—————————————————————————————————————————————————— Převody majetku a úschovy Úschova listin Úschova peněz Směnná smlouva Kupní smlouva Darovací smlouva Ochrana věřitele Protestace směnek Zástavní smlouva Oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti Úprava spoluvlastnictví…