Dědické právo

—————————————————————————————————————————————————— Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení Zřeknutí se dědického práva Určení správce pozůstalosti Dovětek Závěť Dědická smlouva Pozůstalostní řízení Sestavení inventáře na žádost svěřenského nástupce Smlouva o zcizení dědictví Projednání pozůstalosti

Právnické osoby a podnikání

—————————————————————————————————————————————————— Zakládání společností, družstev a jejich změny Založení obchodní korporace Přizpůsobení a podřízení společnosti nové právní úpravě Přeměny obchodních korporací Dohoda společníků a akcionářů Valná hromada Rozhodnutí jediného společníka a akcionáře Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem Založení nadace a…

Rodina, majetek a ochrana práv

—————————————————————————————————————————————————— Převody majetku a úschovy Úschova listin Úschova peněz Směnná smlouva Kupní smlouva Darovací smlouva Ochrana věřitele Protestace směnek Zástavní smlouva Oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti Úprava spoluvlastnictví…